Wikiduan:Quy định quyền riêng tư

Từ Wiki Dự Án
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Chúng ta là ai khi sửa đổi Wikipedia?

Wikiduan không yêu cầu các biên tập viên nêu rõ tên tuổi thật sự của họ hay cung cấp thông tin riêng tư để xác nhận danh tính của họ. Biên tập viên có thể thiết lập một tài khoản theo bất kỳ cách nào dưới đây (xếp theo mức độ khả năng tài khoản Wikiduan được liên kết với các hoạt động khác):

  • Tên tài khoản = tên thật (hoặc một biến thể của tên thật)

Mức độ riêng tư tùy thuộc vào cái tên đó có phổ biến hay không, và người đó đã cung cấp bao nhiêu thông tin cá nhân trên Wikiduan hay những nơi khác. Tên thật có thể khiến danh tính cá nhân bị phát hiện dễ dàng nếu họ có những hoạt động ấn tượng trên Internet.
Tên tài khoản = bút danh dùng để tương tác internet trong nhiều trang web, hoặc dễ dàng tìm thấy qua công cụ tìm kiếm
Mức độ riêng tư tùy thuộc vào nơi nào khác đã sử dụng bút danh đó, và những thông tin cá nhân nào đã được cung cấp trên Wikiduan hay những trang web khác. Thậm chí khi nó không trực tiếp liên hệ đến một danh tính trong cuộc sống thực, người ta có thể xác định được những hoạt động khác hoặc từng bước thu thập một hồ sơ cá nhân hoàn chỉnh.

  • Tên tài khoản = địa chỉ IP (tức là không mở tài khoản)

Địa chỉ IP có nhiều mức độ che giấu danh tính khác nhau. Phân bổ IP trên một số ISP được thay đổi rất nhanh chóng, trong khi số khác có thể duy trì ổn định trong nhiều tháng hay nhiều năm. Một số quốc gia có danh sách địa chỉ IP được phép sử dụng rất hạn chế. Nhiều doanh nghiệp sở hữu riêng những địa chỉ IP cụ thể, có thể dễ dàng tra ra tên công ty và địa điểm. Bởi vì các IP được hiển thị trong lịch sử chỉnh sửa, thông qua chúng để khám phá ra danh tính ngoài đời thực của biên tập viên sẽ dễ dàng hơn là thông qua một tên người dùng sử dụng bút danh.

  • Tên tài khoản = bút danh chỉ dùng riêng trong các hoạt động liên quan đến Wikiduan

Mức độ riêng tư tùy thuộc vào những thông tin cá nhân nào đã được cung cấp trên Wikiduan, miễn là danh tính này không được nhắc đến trong cuộc sống thực (off-wiki). Đây có thể là phương pháp an toàn nhất để chỉnh sửa Wikiduan và giảm thiểu rủi ro danh tính trên Wikiduan liên hệ được với danh tính ngoài đời thực.

Việc sửa đổi mà không có liên hệ với danh tính cá nhân ngoài thế giới thực cung cấp mức độ bảo mật ít bị rủi ro hơn so với những người sửa đổi sử dụng tên thật của họ. Tuy nhiên tính bảo mật này không được đảm bảo, và phụ thuộc phần lớn vào các biên tập viên giấu thông tin cá nhân của chính họ đến mức độ nào.